مدیریت پشتیبانی : 09390685846
مدیریت فروش : 09335378921
بنا به سیاست جدید شرکت سپنتا و صحبت های انجام شده، تمامی کاربران موظف به تایید شماره تلفن خود می باشند.

از این رو، کاربرانی که تا به حال شماره خود را تایید نکرده و یا کاربران جدید پرتال می باشند، پس از اولین ورود به صورت خودکار به صفحه تایید شماره ارسال خواهند شد و تا زمانی که شماره خود را تایید نکرده باشند، قادر به استفاده از پرتال نمی باشند و سرویس آنها معلق خواهد شد.

لطفا تا آخر اردیبهشت ماه 1394، برای تایید شماره خود اقدام نمایید.


با تشکر.


سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ - زمان: ۰۷:۲۵

« برگشت